Ochrana súkromia

Aby sme Vám objednaný tovar mohli doručiť, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Tieto osobné údaje podliehajú zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V našom internetovom obchode sa týmto zákonom striktne riadime.


Údaje, ktoré ste zadali pri registrácii sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli vypĺňať pri každom prihlásení. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované.
Pri nákupe našich produktov nezadávate žiadne informácie, ktoré sa týkajú peňazí na Vašom bankovom účte. Všetky nami poskytované formy elektronických platieb sa realizujú priamo na stránke Vašej banky, ktorá nám poskytne len informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby. V žiadnom prípade sa nedozvieme Vaše prihlasovacie údaje, číslo Vašej platobnej karty alebo zostatok na Vašom účte.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena pre overenie platby) a doručovateľské služby (adresa na dodanie, resp. telefónne číslo, na ktorom Vás bude kuriér kontaktovať).

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.